Brokers Group, s.r.o.

…vaša istota vo svete financií…

Lunarpages

ZAKLADANIE A ZMENY S.R.O.

 • Celý proces trvá približne 3 týždne – pri elektronickom podaní (polovičné poplatky)
 • s.r.o dokážeme založiť cez email a telefón

V cene je zahrnuté

 • Vypracovanie všetkých dokumentov na založenie s.r.o.:
 1. Spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu
 2. Vyhlásenie správcu vkladu
 3. Písomné vyhlásenie konateľa
 4. Podpisový vzor konateľa
 5. Súhlas so sídlom
 6. Plná moc pre Živnostenský úrad a Obchodný register
 • Kompletné založenie s.r.o. od 350,- eur (vrátane súdnych poplatkov-elektronické podanie)
 • Zmeny v s.r.o. od 150,- eur (vrátane poplatkov za zápis do obchodného registra)

 

Priebeh zakladania spoločnosti

 • kontaktujte firmu telefonicky na 0948 490049 alebo prostredníctvom emailu info@brokersgroup.sk a obratom dostanete formulár na vyplnenie informácií ohľadom založenia s.r.o. (názov, sídlo, jednotlivé živnosti, spôsob konania, výška základného imania, osobné údaje, atď)
 • Na základe vyplneného formulára vám po zaplatení zálohy/alebo doručení podpísanej objednávky Vám zašleme listiny na podpísanie prípadne overenie podpisu u notára/matrika
 • Následne pošlete podpísané/overené listiny poštou na adresu spoločnosti
 • Listiny následne spoločnosť elektronicky pošle na jednotlivé úrady (živnostenský úrad – za účelom vydania živnostenského oprávnenia pre s.r.o., Obchodný register SR pre zápis spoločnosti)
 • Počet živností je neobmedzený
 • Za viazanú živnosť sa účtuje poplatok 7,50 €

 

PREDAJ HOTOVÝCH (READY MADE) S.R.O.

 • Neplatca DPH od 600,- eur
 • Platca DPH od 3000,- eur